Tasty Books’s podcast

Вкусные книги 063 — Стартап по Кавасаки [ стартап ]

May 2, 2017

Гай Кавасаки — Стартап по Кавасаки: Проверенные методы начала любого дела // http://bit.ly/TastyBooks63 

Art of the start 2.0: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything

Майк Микаловиц — Метод тыквы // http://bit.ly/TastyBooks63m 

Благодарности патронам:
Sergey Kiselev, Sergey Petrov, Sergey Vinyarsky, Bogdan Storozhuk, Aleksandr Kiriushin, Sergii Zhuk, Pavel Sitnikov, Pavel Drobushevich, Yakov Krainov, Yakov, Lagunovsky Ivan, Konstantin Kovrizhnykh, Евгений Власов, Vasiliy Galkin, Grigori Pivovar, Nikolay Ushmodin, B7W

Поддержи подкаст http://bit.ly/TAOPpatron 
Подпишись в iTunes http://bit.ly/tastybooks 
Скачай подкаст http://bit.ly/TastyBooks63mp3 

Play this podcast on Podbean App