Tasty Books’s podcast

Вкусные книги 082 — Зажги себя [ здоровье ]

March 1, 2018

Джон Рэйти и Эрик Хагерман — Зажги себя! http://bit.ly/TastyBooks82  

Благодарности патронам:
Fedor Rusak, Storozhuk Bogdan, Sergey Petrov, Sergey Kiselev, Sergey Vinyarsky, Yakov, Pavel Sitnikov, Evgeny Neverov, nikaburu, Dmitry Dolzhenko, Pavel Drobushevich, Grigori Pivovar, Vasiliy Galkin, Евгений Власов, Konstantin Kovrizhnykh, Lagunovsky Ivan, Sergii Zhuk, Aleksandr Kiriushin, Neikist, Pavel Birukov, Nikolay Ushmodin, B7W, Leo Kapanen, Oleksii Nesterenko

Поддержи подкаст http://bit.ly/TAOPpatron 
Подпишись в iTunes http://bit.ly/tastybooks 
Скачай подкаст http://bit.ly/TastyBooks82mp3 

Play this podcast on Podbean App