Tasty Books’s podcast

Вкусные книги 087 — Хроники Расколотого королевства [ фантастика ]

August 14, 2018
Хардинг Фрэнсис — Fly by Night. Хроники Расколотого королевства // http://bit.ly/TastyBooks87 

Благодарности патронам:
Fedor Rusak, Storozhuk Bogdan, Sergey Petrov, Sergey Kiselev, Sergey Vinyarsky, Yakov, Pavel Sitnikov, Evgeny Neverov, nikaburu, Dmitry Dolzhenko, Pavel Drobushevich, Grigori Pivovar, Vasiliy Galkin, Евгений Власов, Konstantin Kovrizhnykh, Lagunovsky Ivan, Sergii Zhuk, Aleksandr Kiriushin, Neikist, B7W, Leo Kapanen, Oleksii Nesterenko, Никита Ложников, Konstantin Petrov

Поддержи подкаст http://bit.ly/TAOPpatron
Подпишись в iTunes http://bit.ly/tastybooks
Скачай подкаст http://bit.ly/TastyBooks87mp3

Play this podcast on Podbean App